Arneis druen

Denne grønne drue er en klassisk piemontesisk drue. Den er nævnt i dokumenter helt tilbage fra 1400-tallet.
Den er traditionelt hjemmehørende i området Roero, som ligger i dalen, langs den gamle hovedvej fra Torino til Alba. Det er området nord for Tanarofloden som hedder Roero. Jordbunden nord for floden er sandholdig , hvilket giver lidt lettere vine end den mere kalk- og mergelholdige jord syd for floden.

Omhyggelighed i marken, kombineret med tekniske landvindinger i kælderen, har siden 70’erne givet denne, tidligere lidt upåagtede drue, et voldsomt løft i kvalitet. Dette har naturligvis medført øget popularitet og efterspørgsel, igen resulterende i en kraftig nyplantning af Arneis-stokke i området. Således er det beplantede areal steget med ca 25% i perioden 1995-2000, så der nu i området produceres mere end 3 millioner flasker “Roero Arneis” om året.

×

Kurv